Radio Pata

Radio Pata este un proiect inițiat de Fundația AltArt pentru Artă Alternativă în parteneriat cu Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, Asociația Centrul pentru Studiul Democrației, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj și teatrul BIT Teatergarasjen (Norvegia).

Ne-am propus să dezvoltăm un radio comunitar cu streaming 24/7 – co-creat de comunitățile din Pata Rât, Stephenson, și Meșterul Manole. Prin procese de co-decizionare, membri comunităților stabilesc grila de program a radioului, informații privind auto organizarea comunitară și serviciile publice furnizate de oraș. 

Proiectul radioului contribuie la incluziunea grupurilor vulnerabile din această zonă prin creșterea rezilienței și abilitarea acestora de a se informa, de a-și afirma identitatea, de a se auto organiza, de a-și cere drepturile în faţa autorităţilor, de a accesa servicii sociale (de educație, ocupare a forței de muncă, sănătate etc.), de a cataliza procese de transformare instituțională, de a se afirma cultural și social și de a participa la viaţa comunităţii.